2500 28th Street - PO Box 57 - Slayton, MN 56172

Casey's General Store (Fulda)

(507) 425-2726 301 U.S. Hwy 59, Fulda, MN56131 http://www.caseys.com/